Kwig urukundo, umunsi buri.

Sua ni imeri amakuru urwandiko. Sua aragukenera 3 umunota a igihe awe.

Gutangir none!

Mary Yirenkyi

Gutegerez

  • Ijambo None: Ikoranabuhanga
  • Ijambo None: Ubutunzi
  • Ijambo None: Ishoramari
  • Ijambo None: Kuzigama
  • Ijambo None: Akazi Gakomeye
  • Ijambo None: Ubucuruzi
  • Ijambo None: Nyiribanki