Kwig urukundo, umunsi buri.

Sua ni imeri. Sua aragukenera 3 gito a igihe awe.

Gutangir none!

Urugi

Inkoranyamagambo: Ururimi -

  • Inda
  • Ijambo None: Ikoranabuhanga
  • Ijambo None: Ubutunzi
  • Ijambo None: Ishoramari
  • Ijambo None: Kuzigama
  • Ijambo None: Akazi Gakomeye
  • Ijambo None: Ubucuruzi