Ig urukundo, umunsi ose.

Sua ni emeyili amakuru urwandiko. Sua arakenera 3 umunota a igihe awe.

Tangir none!

  • Urukundo
  • Amahoro
  • Ubuhanga

    Ibisobanuro A "Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ"

    Inkoranyamagambo: Ururimi -