Kwig urukundo, umunsi buri.

Sua ni imeri amakuru urwandiko. Sua aragukenera 3 umunota a igihe awe.

Gutangir none!

  • Urukundo
  • Amahoro
  • Ubuhanga

    Ibisobanuro A "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi"

    Inkoranyamagambo: Ururimi -