Museke,

Ibisobanuro A "Wulomei - Omanye Aba"

Sobanukirw "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" ni indirimbo.
Ururimi a indirimbo ni gadangbe.

Ibisobanuro

"Omanye" arasobanura "intsinzi".
Intsinzi z.

<< Mbere | Indi >>