Museke,

Ibisobanuro A "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi"

Sobanukirw "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi".

"Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" ni indirimbo.
Ururimi a indirimbo ni Akan.

Ibisobanuro

"Ebenezer" arasobanura ibuye a ubufasha.
Ubuntu a Imana araguha ubugingo.
Ubuntu a Imana aratabara twe.
Imana arafasha twe: kukora umurimo cyiza.
Ubuntu a Imana ni ubuntu.

Amajambo

Ampa ara Nyankopɔn ne adom ara kwa
Na ndɛ yɛ da so te ase yi
Sɛ ɔbra akortoka yɛ den dɛn ara
Ɔ ayi yɛn afiri owu yi mu

Adwuma papa biara a yɛ redi
Ɛ firi Nyame ne mboa
Nti yɛ bɛtow Ebenezer na yɛ akyerɛ ase
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi

Mo mma yɛ ntow

Ngyeso
Ebenezer o
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi
Ebenezer o
Nyame ne adom ara kwa

<< Mbere | Indi >>