Akazi Mu Johannesburg

som

Akazi Mu Johannesburg

Icyemezo Abantu ni mu Johannesburg. Nde?: Abantu a Johannesburg. Ryari?: Ku wa gatatu. Mutarama 01,

Johannesburg ni kwirinda?

som

Johannesburg ni kwirinda?

Icyemezo : Twebwe ni mu johannesburg. Twebwe turamva kwirinda. Nde?: Abantu a Johannesburg. Ryari?: