Musaza

som

Musaza

Add "musaza" in Ururimi to your vocabulary. musaza, nom.w- Kirundi /m-us-az-a/; Kinyarwanda /m-us-az

Igiti

som

Igiti

Add "igiti" in Ururimi to your vocabulary. igiti, nom Kirundi /-i-g-i-t-i/; Kinyarwanda /-i-g-i-t-i/