Ijambo None: Ikoranabuhanga

gusom

Ijambo None: Ikoranabuhanga

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ikoranabuhanga. ikoranabuhanga,

Ijambo None: Ubutunzi

gusom

Ijambo None: Ubutunzi

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Ishoramari

gusom

Ijambo None: Ishoramari

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Kuzigama

gusom

Ijambo None: Kuzigama

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Akazi Gakomeye

gusom

Ijambo None: Akazi Gakomeye

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Ubucuruzi

gusom

Ijambo None: Ubucuruzi

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Nyiribanki

gusom

Ijambo None: Nyiribanki

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. Njye ndahur

Ijambo None: Ubukire Or Ubutunzi

gusom

Ijambo None: Ubukire Or Ubutunzi

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka ubukire or ubutunzi. ubukire or

Ijambo None: Inteko

gusom

Ijambo None: Inteko

Kubamo mu ururimi ose. Ururimi Njye ndagira icyifuzo. Njye ndashaka demokarasi. Njye ndahura umunyap